Registrácia

my_computerKaždý počítač v lokálnej sieti ŠDaJ UPJŠ musí byť zaregistrovaný. Registrácia zariadení prebieha na stránke reg.intrak.upjs.sk