Problém s pripojením

line_figure_questions_9771V prípade problému s pripojením do našej siete nás môžete kontaktovať

  • osobne v čase služieb,
  • prostredníctvom e-mailu la-sd@upjs.sk,
  • prostredníctvom online chattu na tejto webstránke

Nezabudnite sledovať oznamy na nástenkách príslušných internátnych zariadení.