Inovácia služieb v sieťovom centre na CIaKT UPJŠ

Správa od poskytovateľa pripojenia pre ŠDaJ:

V súvislosti s pravidelnou údržbou systémov, v týchto dňoch pracujeme
na zvýšení výkonu a odolnosti hlavných sieťových prvkov univerzitnej
siete.

Vykonáme inštaláciu centrálneho univerzitného prepínača a inováciu firewall-u.

V pracovných dňoch nie sú plánované žiadne výpadky, napriek tomu ale
môže dôjsť ku krátkodobému obmedzeniu niektorých sieťových služieb.

Krátka odstávka je plánovaná na následujúcu sobotu, 16.5.2020 od
9:00-11:00 hod., kedy bude vykonaná aktualizácia operačného systému
softvérového firewall-u UPJŠ.

Na ďalší víkend (23.5.2020) je predbežne plánované nasadenie nového
záložného centrálneho prepínača, kedy bude niekoľko ďalších odstávok
sieťovej konektivity.