FAQ – Registrácia a poplatky

 Ako sa môžem prihlásiť do počítačovej siete ?

 Pre prihlásenie do počítačovej siete je potrebné splniť 2 podmienky:

  • registrácia cez registračný formulár – reg.intrak.upjs.sk
  • zaplatenie poplatku za pripojenie – 10 eur/osoba/semester

Kde sa platí poplatok za pripojenie k počítačovej sieti ?

Príslušná vrátnica ubytovaného.

  • Ubytovaní na A a B bloku – platia na vrátnici Medická 6
  • Ubytovaní na C a D bloku – platia na vrátnici Medická 4
  • Ubytovaní na Popradskej 66 – platia na vrátnici Popradská 66
  • Ubytovaní na Popradskej 76 – platia u ubytovacej referentky

Aký je poplatok za pripojenie k počítačovej sieti ?

10 eur za každú osobu na semester. Ak má osoba viac zariadení, paltí len 1 poplatok.

Na čo je mi potvrdenie o zaplatení poplatku ?

Potvrdenie o zaplatení poplatku neodovdzávate na správe lokálnej počítačovej siete ŠDaJ. My na správe máme k dispozícii zoznam platieb. Toto potvrdenie si uchovajte v prípade problémov s identifikovaním Vašich platieb (preklepy a pod.).

Kedy mi pôjde Internet ?

Do 48 hodín od:

  1. zaplatenia poplatku
  2. registrácie pomocou registračného formulára na reg.intrak.upjs.sk

Čas začína plynúť až po splnení oboch podmienok (teda od tej činnosti, ktorú spravíte najneskôr).

Ak bývam na trojposteľovej izbe, a obaja spolubývajúci zaplatili za pripojenie k Internetu, je potrebné, aby som zaplatil aj ja?

Poplatok 10 eur/semester sa viaže na každú osobu. Bez ohľadu na to, či ide o dvojposteľovú alebo trojposteľovú izbu.

Je potrebné niečo nastavovať aby mi išiel internet ?

Vo väčšine prípadov nie. Ak Vám nefunguje internet do 48 hodín od registrácie a zaplatenia poplatku, zastavte sa u nás na správcovni v čase služobných hodín.