Zistenie MAC adresy Vášho zariadenia

MAC ADRESA

MAC adresa (Media Access Control) je tzv. fyzická adresa, ktorá jednoznačne identifikuje váš sieťový adaptér (t.j. sieťovú kartu vo vašom počítači). Pozostáva z čísel (0..9) alebo aj z písmen (a..f) oddelených dvojbodkou.

Napríklad : 08:00:69:02:01:FC

PREČO POTREBUJEME VAŠU MAC ADRESU?

MAC adresa slúži v našej sieti ako jednoznačný identifikátor – vďaka nej vieme rozpoznať vaše zariadenie. Preto je potrebné, aby ste ju zadali v korektnej forme. To zároveň znamená, že každé zariadenie, ktoré zapojíte do našej siete, musíte zaregistrovať pod jeho MAC adresou. Ak ste vymenili starý počítač za nový, stačí nám poslať MAC adresu nového počítača pomocou report systému.

POSTUP NA ZISTENIE MAC ADRESY

Presný postup sa dozviete aj vo video návode. V následnom návode udávame všeobecný postup pre operačný systém Windows aj pre linuxové distribúcie:  

OPERAČNÝ SYSTÉM WINDOWS

LINUXOVÉ DISTRIBÚCIE

  • Otvoríte ponuku Štart a do vyhľadávania zadáte cmd
  • Spustí sa vám terminál (čierne okienko), kde zadáte ipconfig -all
  • Vo výpise, ktorý sa vám zobrazí v termináli nájdete položku Ethernet adaptér (Lokálne pripojenie) alebo Local Network
  • Niekoľko riadkov nižšie sa nachádza vaša MAC adresa pod označením Fyzická adresa (Physical address)
  • Otvoríme si terminál (Príslušenstvo)
  • Do terminálu zadáme príkaz ifconfig -a
  • Vo výpise, ktorý sa vám zobrazí v termináli nájdete položku Ethernet adaptér (Lokálne pripojenie) alebo Local Network
  • Niekoľko riadkov nižšie sa nachádza vaša MAC adresa pod označením Fyzická adresa (Hw addr)

SCREENSHOTS

Príkazový riadok Windows 7 :